Restauracja Stypy

Popogrzebowy posiłek posiada uzasadnienia natury materialnej, praktycznej oraz duchowej, symbolicznej. Przede wszystkim przeznaczony jest dla osób uczestniczących w pogrzebie, niejednokrotnie przybyłych z daleka. Wiąże się zatem z gościnnością, może być wyrazem wdzięczności za obecność i cześć oddaną zmarłemu, a także okazane współczucie. Stypy urządza się w domu najbliższej rodziny zmarłego, ale najczęściej w lokalach gastronomicznych lub specjalnie na tę okazję wynajmowanych salach. Drugi, duchowy wymiar stypy, wynika z bogactwa dawnych tradycji i przekonań na temat śmierci.
Spotkanie na stypie podkreśla związek żywych z umarłym, przypomina akt komunii. W wielu kręgach zostawia się jedno wolne nakrycie, które przeznaczone jest dla zmarłego. Od najdawniejszych czasów wierzono, że śmierć ma wymiar cielesny, ale dusza pozostaje przez pewien czas wśród żywych, pociesza ich, umacnia w bólu. Stypa przynosi wówczas ukojenie, wiarę w obecność zmarłego i jego opiekę nad żywymi. W niejednej kulturze stypa jest ucztą radosną. Słowianie wierzyli, że po pogrzebie należy się cieszyć, ponieważ zmarli wszystko widzą i słyszą, a nawet są obecni na biesiadzie.
Proponujemy obiad już od 15 zł